torsdag 17. desember 2015

Om Star Wars og tro: Eventyr eller lignelse?Av Nils-Petter Enstad
Forfatter – tidligere offiser i Frelsesarmeen


Den første setningen min yngste sønn lærte seg på engelsk, var denne: «Use the force, Luke!» Det må ha vært filmen «Et nytt håp» han hadde fått tak i, og etter hvert kunne utenat, både forlengs og baklengs.


Det er lett å finne bibelske paralleller i så vel Star Wars-universet som i mange andre store, klassiske fortellingssykluser. At fortellingene om Narnia er inspirert av evangeliet, er vel kjent. I en fortelling som «Fluenes herre» er også den bibelske påvirkningen lett å se for de fleste. Det forutsetter selvsagt at man ikke bare er kjent med disse litterære fortellingene, men også med de bibelske.
Alle de fortellingene som her er nevnt, er blitt til i en kristen kulturkrets, og skapt av forfattere som var forankret i en kristen tro.

Riddere
I Star Wars står jedi-ridderne sentralt. Det er unge menn som har gjennomgått en helt spesiell, litt hemmelighetsfull opplæring. Den opplæringen går ut på at jedi-ridderen skal kunne bruke «Kraften», men også at «Kraften» skal kunne bruke dem. På et tidspunkt valgte den kanskje dyktigste av alle jedi-riddere, Anakin Skywalker, å gå over på motstandernes side, «The Dark Side», eller «Imperiet», som styres av den onde keiseren. Etter sitt sidebytte, er Anakin Skywalker kjent som «Darth Vader». Sine kunnskaper om «Kraften» tar han med seg når han går i imperiets tjeneste.
Det er lett å tolke Darth Vader som et bilde på Lucifer, han som ifølge mytene var en lysets engel, men som ble Guds motstander. Også når det gjelder jedi-mesteren Oba Wan-Kenobi, som har lært opp Anakin og senere lærer opp sønnen Luke Skywalker, kan man bibelske paralleller, som når han i en duell med Darth Vader plutselig slukker lyssabelen og lar seg drepe.

Religion
I en interessant reportasje i Vårt Land 15. desember kan man lese at Star Wars-fortellingen er blitt utgangspunkt for en ny religiøs bevegelse. Om lag en halv million mennesker over hele verden bekjenner seg i dag som jedi-troende.
Det samme har ikke skjedd med eksempelvis Narnia-fortellingen. Det finnes – så vidt vites – ingen «Aslan-troende» menighet noe sted. Kanskje er den kristne påvirkningen i Narnia-fortellingen rett og slett for tydelig.
I Star Wars-universet er de bibelske parallellene synlige, men ofte nokså vage. Noen ganger også «gale», om man skal legge evangeliet til grunn. Som når Darth Vader i dødsøyeblikket bryter med den mørke siden og sørger for å ta keiseren med seg i døden, slik at Darth Vaders sønn, Luke Skywalker, kan berge livet.
Fortellinger som en del av den religiøse undervisning, er vel kjent. Om Jesus fra Nasaret sies det at «uten lignelser sa han ikke noe til dem»; han brukte fortellingens pedagogikk. Mange av lignelsene han fortalte er en del av verdenslitteraturen.
Forleden kveld fikk jeg likevel et lite gjensyn med min første Star Wars-erfaring; og jeg lot meg fascinere av Alec Guinnes sin karakteristiske stemme når han i det avgjørende øyeblikket kommer med sitt råd: «Use the force, Luke!»
Det var nesten som en liten andakt.

Publisert i Vårt Land 17. desember 2015